Als je doet wat je altijd al deed, zul je krijgen wat je altijd al kreeg (Albert Einstein). Uiteindelijk ben je geen ondernemer geworden alleen voor een stukje vrijheid en een “salaris” dat onder het salarisniveau ligt dat je had toen je nog in loondienst was. Natuurlijk wil jij als ondernemer meer! Maar alleen met het doen waar je goed in bent, kom je er niet.

Met deze tool kun je op voorhand, of tussendoor berekenen wat jouw netto zzp-salaris is. Doordat je op voorhand inzicht creëert kun jij sturen en voorkomen dat je geld laat liggen.

Bekijk eerst het instructiefilmpje en de presentatie.
Heb je vragen? Wil je jouw inzichten met me delen? Neem dan gerust contact met me op.

Download de presentatie – Bereken jouw netto ZZP-salaris (.pptx – 609kb)

Stap 1: Bereken je minimale uurtarief

Natuurlijk neem je nooit een salaris als uitgangspunt voor het berekenen van je uurtarief. Maar hoe pak je het dan wel aan?

Hoe hoog moet je omzet minimaal zijn?

Wat wil je (bruto) per jaar verdienen? Als uitgangspunt kun je uitgaan van een bruto jaarsalaris dat je nog verdiende in loondienst. Of het salaris dat iemand met jouw functie in loondienst verdient.
Hoeveel geld wil jij opzij zetten in een buffer? Een buffer voor vakanties, mindere tijden of investeringen.
Vul hier in wat je daadwerkelijk aan pensioen betaalt. Heb je nog geen pensioen geregeld, vul dan hier het bedrag in dat je opzij zou willen zetten.
Vul hier de premie in van je AOV verzekering of broodfonds. Heb je nog geen AOV geregeld, vul hier dan een bedrag in dat je opzij zou willen zetten voor je AOV. Doorgaans is dit tussen de € 1.500-€ 5.000 per jaar.
Vul hiervoor stap 2 in

Stap 2: Bedrijfskosten

Als je investeringen doet/ hebt gedaan dan schrijf je deze in een x-aantal jaren af. De formule hiervoor is aanschafwaarden - restwaarde / vermoedelijke gebruiksduur. Heb je geen idee, vul hier dan niks in.

Personeelskosten

Vul hier de bruto salarissen incl pensioenpremie en sociale lasten in.
Hier kun je ook de cursussen van jezelf vermelden als je geen personeel hebt.
Bijvoorbeeld kosten voor kantine uitgaven.

Huisvestingskosten

Bijvoorbeeld beveiligingskosten.

Administratie & advieskosten

Kantoorkosten

Autokosten

Enkel de leasekosten als de auto niet jouw eigendom is.

Verkoopkosten

Algemene kosten

Dit is de rente die je betaalt over de roodstand van je saldo, maar ook de rente die je betaalt voor leningen of lease. Ontvang je rente van de bank? Dan vul je deze hier in met een -teken ervoor.
Wil je rekening houden met een kosten post waar je nog geen exact bedrag voor hebt, of bekijken wat een bepaalde uitgave met jouw salaris doet, dan kun je dat bedrag hier meenemen.
Heb je nog kosten die je nergens anders kwijt kan, vul deze dan hier in.

Stap 3: declarabele uren

a. Minimale omzet

Vul hiervoor stap 1 in
Vul hiervoor stap 1 in
Vul hiervoor stap 1 in
Vul hiervoor stap 1 in
Vul hiervoor stap 2 in

b. Hoeveel dagen werk je per jaar?

Het aantal feestdagen per jaar kan wisselen. Standaard gaan we uit van 6 feestdagen (2e Pasen, 2e pinksteren, Hemelvaart, 2 kerstdagen en Nieuwjaar)

c. Niet declarabele dagen per jaar

Hoeveel vakantiedagen neem jij dit jaar op? Denk hierbij niet alleen aan de aaneengeslosten vakanties maar ook aan de losse dagen.
Je moet er niet vanuit gaan, maar in een jaar gaan altijd een paar dagen verloren door ziekte, of onvoorziende omstandigheden.
Als je 5 dagen werkt dan is dit 100%, werk je 3 dagen dan is dit 60%, ect. Vul alleen het getal in.
(wijkt alleen af als je PT werkt)
Dit is op basis van de ingevulde gegevens en niet op basis van werkelijke opdrachten.

Stap 4: Te betalen belasting

Vul in bij stap 1
Vul in bij stap 2
Je hebt recht op zelfstandigen aftrek als je in een jaar minimaal 1225u in je bedrijf hebt gewerkt.
Je hebt recht op startersaftrek als je minimaal 1225u in je bedrijf hebt gewerkt, je past de startersaftrek minimaal 3 jaar toe.

Overzicht

Indicatie te betalen belasting

Stap 5: Resultaten

In het onderstaande overzicht zie je de resultaten van jouw berekening. Jouw totale jaaromzet is opgedeeld in een aantal doelen:

  • Winst: hierin zit het bedrag dat je als buffer voor onzekere tijden, investeringen of opleidingen opzij opzij wil zetten.
  • Salaris: dit is jouw salaris, maar ook de pensioen-, en arbeidsongeschiktheidspremie
  • Belasting: dit je de inkomstenbelasting die je over de winst van jouw berekening moet betalen
  • Kosten: dit zijn alle bedrijfskosten voor jouw bedrijf

Voor een financieel gezond bedrijf zijn deze percentages een goede richtlijn: *

Omzet tot €50.000 Omzet tot €75.000 Omzet tot €100.000 Omzet tot €150.000
Winst
Winst 5% 5% 5% 5%
  Salaris
Salaris 55% 47% 43% 40%
  Belasting
Belasting 10% 18% 22% 25%
  Kosten
Kosten 30% 30% 30% 30%

* Deze richtlijnen zijn opgesteld volgens de Profit First Methode.

Kom je met jouw berekening in de buurt van deze richtlijn? Super! Dan kun je verder bouwen aan een financieel gezond bedrijf. Wil je meer weten over Profit First en de implementatie hiervan? Maak dan hier een afspraak voor een gratis winstgesprek. Ik bekijk graag met jou de opties om te gaan voor maximaal resultaat.

Wijken de percentages van jouw berekening af van deze richtlijn? Dan is het tijd voor actie. Tijd om te schaven aan je producten/ diensten, je tarieven, je salaris of je kosten.

Wat zijn je opties?

  • Laat een Profit Assessment maken voor jouw bedrijf: de financiële gezondheidscheck waarbij we jouw werkelijke percentages berekenen maar ook kijken naar de toekomst. Met een concreet plan kan jij starten met Profit First.
  • Maak een winstplan: maak inzichtelijk wat je gaat verkopen, wanneer en weet op voorhand wat dit je gaat opleveren.
  • Instant Assessment: laat op basis van jouw winstplan jouw exacte Profit First percentages berekenen zodat jij met een concreet plan kan starten met Profit First.
  • Maak vrijblijvende afspraak met mij voor een gratis winstgesprek. We kijken samen naar jouw percentages en hoe ik je het beste kan helpen op weg naar een financieel gezond(er) bedrijf.

Lees hier meer over Profit First
Lees hier de meest gestelde vragen

Quick Scan: jouw resultaten

Totalen en Profit First percentages

Download de resultaten