Flex Administratie Zeeland is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres                    : Dorpsstraat 17
Postcode                                              : 4504 AE
Plaats                                                    : Nieuwvliet
KvK nr.                                                  : 66132665
BTW nr.                                                 : NL.2199.63.083.B01

Telefoonnummer                             : 06-47687751
e-mailadres                                        : flexzeeland@gmail.com

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Flex Administratie Zeeland respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van  Flex Administratie Zeeland. Wees je er dus van bewust dat Flex Administratie Zeeland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Flex Administratie Zeeland.

Persoonsgegevens die Flex Administratie Zeeland verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Flex Administratie Zeeland verwerkt:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
 • Jouw Burgerservicenummer;
 • Jouw Digid;
 • Nummer kamer van koophandel;
 • Jouw gebruikersnaam en wachtwoord ondernemers;
 • Jouw gegevens voor de aangifte BTW;
 • Jouw gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting;
 • Gegevens partner voor de aangifte Inkomstenbelasting;
 • Gegevens kinderen voor de aangifte Inkomstenbelasting;
 • Digid partner en eventueel kinderen;
 • Kopie paspoort/ rijbewijs/ ID;
 • Inlog gegevens administratiepakketten;
 • Pincodes zakelijke bankpassen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Flex Administratie Zeeland verwerkt

Flex Administratie Zeeland verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Flex Administratie Zeeland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via flexzeeland@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Flex Administratie Zeeland persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Flex Administratie Zeeland en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Flex Administratie Zeeland verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel                                                                                                                                          Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;                                                                Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk,              Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te

kunnen voeren;

3. Om goederen en diensten bij je af te leveren;                                                     Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND verwerkt ook persoonsgegevens              Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig

heb voor de btw-, en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND) tussen zit.

 

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
 

Gegevens delen met derden/anderen

Flex Administratie Zeeland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flex Administratie Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Flex Administratie Zeeland gegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Flex Administratie Zeeland in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar flexzeeland@gmail.com.
Flex Administratie Zeeland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Flex Administratie Zeeland wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Flex Administratie Zeeland niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Flex Administratie Zeeland wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Flex Administratie Zeeland gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden er cookies gebruikt voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.

Social media buttons

Op de website van FLEX ADMINISTRATIE ZEELAND zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Istagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter, Istagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.flexadministratiezeeland.nl en https://www.flexyourprofit.nl zijn de websites van Flex Administratie Zeeland.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Flex Administratie Zeeland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Alle gebruikte clouddiensten zijn vergrendeld met een uniek wachtwoord en/of authenticator welke niet bekend is bij derden.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Flex Administratie Zeeland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via flexzeeland@gmail.com

De privacy- en cookieverklaring is van 2 mei 2019